Panda Cloud Antivirus är ett gratis antivirus som innehåller dels antivirus och antispyware skydd men även skydd mot sk rootkits. Programmet jobbar på ett annat sätt än tidigare program. Istället för att ha hela virusdatabasen lokalt på sin dator så ligger virusdatabasen i stället i molnet (Cloud) dvs på Pandas egna servrar.

Du har med andra ord ett program som är ständigt uppdaterad. En annan fördel är att programvaran vara mindre resurs krävande än tidigare program samt endast använda ca 17Mb av internminnet när det ligger och jobbar i bakgrunden.
Programmet finns endast till PC (Windows XP + VISTA)

Programmet finns att ladda ner på Panda Cloud Antivirus hemsida.